ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสำหรับลอยกระทงประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลห้วยนางจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับลอยกระทง  ประจำปี  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน