ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน