ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบสอบถามประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ITA)
  รายละเอียด : แบบสอบถามประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน