ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน