ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน