ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน