ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับ - ไม่ให้ ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับ - ไม่ให้ ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน