ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน