ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน