ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 พ.ค. 2565
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 พ.ค. 2565
4 ขอเชิญประชุมผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ค. 2565
5 ประกาศกำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2565
6 ร้านยาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตามระบบ เจอ แจก จบ กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2565
7 เบอร์ติดต่อ ศูนย์ประสานงานการรักษาตัวที่บ้าน ในจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 เม.ย. 2565
8 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 เม.ย. 2565
9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 เม.ย. 2565
10 เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2565
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 มี.ค. 2565
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 มี.ค. 2565
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 มี.ค. 2565
14 แบบสอบถามประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ITA)
35
15 มี.ค. 2565
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 มี.ค. 2565
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 มี.ค. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 มี.ค. 2565
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ก.พ. 2565
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับ - ไม่ให้ ของเทศบาลตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.พ. 2565
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15