ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยนางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2564
2 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ก.ย. 2564
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.ย. 2564
4 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
22
20 ก.ย. 2564
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ก.ย. 2564
6 แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "รู้จักใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen test kit ด้วยตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ย. 2564
7 แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
31
06 ก.ย. 2564
8 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ก.ย. 2564
9 แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวและงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
38
23 ส.ค. 2564
10 ประกาศกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ส.ค. 2564
11 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม และขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ส.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ก.ค. 2564
13 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ก.ค. 2564
14 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 ก.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 ก.ค. 2564
16 การเดินทางเข้า จังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันนี้-2 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ก.ค. 2564
17 ชาวตรังร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ก.ค. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ก.ค. 2564
19 การเปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ก.ค. 2564
20 ขอให้เฝ้าระวังการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13