ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่2,หมู่ที่7 ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ต.ค. 2564
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ 96-014 สายทุ่งผักไห่ บ้านพรุพรี หมู่ที่5 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ก.ย. 2564
3 ราคากลางโครงการขยายท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่2,หมู่ที่7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ย. 2564
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ส.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 พ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 พ.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 พ.ค. 2564
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 ก.พ. 2564
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
09 พ.ย. 2563
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
07 ส.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน(ตอน 2) หมู่ที่7,3 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
05 มิ.ย. 2563
13 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3 ตำบลห้วยนาง ดาวน์โหลดเอกสาร
421
14 พ.ค. 2563
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
396
05 พ.ค. 2563
15 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนไสบุก-ด่านตะเคียน (ตอน2) หมู่ที่7,หมู่ที่3 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
03 เม.ย. 2563
16 ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่1 บ้านวังหลาม ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 ก.พ. 2563
17 ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 96-020 สายบ้านนายเจริญ - บ้านนายเกลื่อน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 ก.พ. 2563
18 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
06 ก.พ. 2563
19 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 96-021 สายบ้านห้วยนางใต้-บ้านหนองหวา ม.6 บ้านวัดห้วยนาง,ม.4 บ้านห้วยนางใต้ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยยอด จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ก.พ. 2563
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ระหว่างเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5