ข่าว : ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลห้วยนาง มีความจำเป็นขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อสูบน้ำดิบของระบบชลประทานแตก จำนวน 2 จุด อาจส่งผลให้น้ำประปาบางจุดอาจไม่เพียงพอ และบางจุดน้ำประปาไม่ไหล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 (บางส่วน) หมู่ที่ 8 (บางส่วน) จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการซ่อมแซมท่อสูบน้ำดิบแล้วเสร็จจะรีบดำเนินการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำทันที ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นผู้แจ้งข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง ประกาศเมื่อ :