ข่าว : แจ้งการงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

รายละเอียด  : ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
     
โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้
     

     
##วันที่ 2 ต.ค. 2564
     

     
ตั้งแต่บริเวณสามแยกห้วยนาง(ถนนสายเก่า) ถึง ปลายสาย(บ้านไสถั่ว) รวมไลน์แยกซ้าย-ขวา ทั้งหมด (บ้านหลังวัด , ห้วยนางใต้ , หนองราโพ , วังหลาม , วังหลัก , ปงช้าง , ยูงงาม , ควนเคี่ยม . ไสหาร)
     
เวลา 09:00 - 15:00 น.
     

     
ดังนั้น ทต.ห้วยนาง จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปา ม. 1 และ ม.8 ได้ตามวันเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมายังผู้ใช้น้ำประปา ม. 1
     
และ ม.8 (ประกอบด้วย ม.1 , ม.3 , ม.5 , ม.6 บางส่วน , ม.8) โปรดช่วยเปิดสำรองน้ำประปาไว้ด้วย
     

     
หากการไฟฟ้าฯจ่ายกระแสไฟฟ้า ทาง ทต.ห้วยนาง จะผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำประปาโดยทันที
     

     
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
     

     
ติดต่อสอบถาม กองช่าง ทต.ห้วยนาง
     

     
075-294112
     
ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :