ข่าว : แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 17 พ.ย. 64

รายละเอียด  : แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 17 พ.ย. 64
     

     
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสทธิภาพยิ่งขึ้น โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้
     

     
# วันที่ 17 พ.ย. 2564
     

     
ตั้งแต่ สี่แยกอันดามัน ถึง บจก. กรีนริเวอร์พาเนล ตรัง ประเทศไทย ฝั่งขวาทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.
     

     
ดังนั้นเทศบาลตำบลห้วยนาง จึงไม่สมารถผลิตน้ำประปาได้ตามวันเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมายังผู้ใช้น้ำประปาของระบบประปา ม.2 และ ม.6 (ประกอบด้วย ม.2 , ม.3 บางส่วน , ม.4 บางส่วน , ม.6 บางส่วน , ม.7 บางส่วน) โปรดช่วยเปิดสำรองน้ำประปาไว้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพรุ่งนี้ เวลา 08.30 น.
     

     
หากทางการไฟฟ้าฯ จ่ายกระแสไฟฟ้า ทางเทศบาลตำบลห้วยนาง จะผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำประปาโดยทันที
     

     
ติดต่อสอบถาม กองช่าง ทต.ห้วยนาง
     

     
075-294112ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :